Πληροφοριακό Υλικό

ΤΙΤΛΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Περίληψη του έργου LIFE ATIAS (Βάση Δεδομένων του προγράμματος LIFE)
PDF
Σύντομη παρουσίαση του έργου LIFE ATIAS στη συνάντηση υποδοχής του προγράμματος LIFE Nature & Biodiversity (5/11/2019)
PDF
LIFE ATIAS_Leaflet_American_mink_gr (12.05.2022)
PDF
LIFE ATIAS_Leaflet_IAS_gr (12.05.2022)
PDF

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)