Εφαρμογή EASIN

Η εφαρμογή "Invasive Alien Species Europe" του EASIN δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών που αποτελεί την εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός της είναι να επιτρέψει στο ευρύ κοινό (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) να λάβουν και να μοιραστούν πληροφορίες που αφορούν τα εισβλητικά ξενικά είδη στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της εφαρμογής είναι:


  • να επιτρέψει στους πολίτες να καταγράψουν τη δραστηριότητα των εισβλητικών ειδών χρησιμοποιώντας τα κινητά τους τηλέφωνα αξιοποιώντας το σύστημα GPS και την κάμερα που διαθέτουν.

  • να παρέχει πληροφορίες που αφορούν έναν επιλεγμένο αριθμό εισβλητικών ξενικών ειδών (φωτογραφίες, σύντομη περιγραφή, πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες)

  • να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες σχετικά με τα προβλήματα που απορρέουν από τα εισβλητικά ξενικά είδη στην Ευρώπη και να τους εντάξει ενεργά στη διαχείριση τους.

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο