Το έργο

Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά

Το έργο

Τα ξενικά είδη είναι ζώα και φυτά που έχουν εισαχθεί κατά λάθος ή σκόπιμα σε φυσικά περιβάλλοντα όπου δεν θα εξαπλώνονταν υπό κανονικές συνθήκες. Ένα μικρό ποσοστό αυτών των ξενικών ειδών γίνονται εισβλητικά και έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο νέο περιβάλλον τους, καθώς προκαλούν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη λειτουργία του οικοσυστήματος, δημιουργώντας τεράστια οικονομική καταστροφή, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κάθε χρόνο. Το LIFE ATIAS (LIFE18/NAT/GR/000430) αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της απειλής στην Ελλάδα.

Το έργο έχει ως σκοπό την εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης εξάλειψης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, θα αναπτύξει ένα τεχνικό και διαχειριστικό πλαίσιο για την εξάλειψη σε τοπικό επίπεδο, εντός και εκτός περιοχών του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και θα περιορίσει τον πληθυσμό των αμερικάνικων μινκ (Neovison vison) στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

 

Επικοινωνήστε

Δράσεις - Παραδοτέα

Εταίροι

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο