Σκοπός

Η εξάπλωση και οι επιπτώσεις των εισβλητικών ξενικών ειδών γίνονται εμφανείς πλέον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό σημαίνει πως είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσεων προκειμένου να αποφευχθεί η αποίκισή τους, να αναπτυχθούν συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης εξάλειψης τους και να ληφθούν διαχειριστικά μέτρα εξάλειψης, ή τουλάχιστον περιορισμού των ήδη εγκατεστημένων ειδών. Το έργο LIFE ATIAS καλύπτει το παραπάνω φάσμα ενεργειών, αποτελώντας έτσι την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια καταγραφής και διαχείρισης των εισβλητικών ξενικών ειδών στην Ελλάδα, με σκοπό να:
  • Εγκαταστήσει ένα σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης εξάλειψης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά στοιχεία των εισβλητικών ξενικών ειδών.
  • Εξαλείψει τον πληθυσμό των άγριων αμερικάνικων μινκ σε δύο Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και να τον διαχειριστεί στις περιβάλλουσες περιοχές.
  • Βελτιώσει την υπάρχουσα γνώση, την οργάνωση και τη συνεργασία μεταξύ των φορέων διαχείρισης των εισβλητικών ξενικών ειδών
  • Ευαισθητοποιήσει το κοινό σε σχέση με την απειλή και τις επιπτώσεις των εισβλητικών ξενικών ειδών.
  • Αυξήσει την ασφάλεια και να εγκαταστήσει ένα σχέδιο δράσης για τις φάρμες εκτροφής γουνοφόρων ζώων σε περίπτωση ανάγκης.

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο