Σύνδεσμοι

ΤΙΤΛΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Πρόγραμμα LIFE
www
Κοινό Κέντρο Ερευνών, Πληροφοριακό Σύστημα Ευρωπαϊκών Ξενικών Ειδών – EASIN
www
Έργο: Επιστήμη των Πολιτών σχετικά με τα εισβλητικά ξενικά είδη
www
Κοινό Κέντρο Ερευνών, Πληροφοριακό Σύστημα Ευρωπαϊκών Ξενικών Ειδών - Species Mapper
www
IUCN
www

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο