Περιγραφή

Τα ξενικά είδη είναι ζώα και φυτά που έχουν εισαχθεί κατά λάθος ή σκόπιμα σε φυσικά περιβάλλοντα όπου δεν θα εξαπλώνονταν υπό κανονικές συνθήκες. Ένα μικρό ποσοστό αυτών των ξενικών ειδών γίνονται εισβλητικά και έχουν σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο νέο περιβάλλον τους, καθώς προκαλούν επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και στη λειτουργία του οικοσυστήματος, δημιουργώντας τεράστια οικονομική καταστροφή, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, κάθε χρόνο. Το LIFE ATIAS (LIFE18/NAT/GR/000430) αποτελεί την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης αυτής της απειλής στην Ελλάδα. Το έργο έχει ως σκοπό την εγκατάσταση ενός συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης και άμεσης εξάλειψης των εισβλητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα. Επιπλέον, θα αναπτύξει ένα τεχνικό και διαχειριστικό πλαίσιο για την εξάλειψη σε τοπικό επίπεδο, εντός και εκτός περιοχών του δικτύου προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και θα περιορίσει τον πληθυσμό των αμερικάνικων μινκ (Neovison vison) στην ευρύτερη περιοχή της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.
Περίπου 50.000 αμερικάνικα μινκ που εκτρέφονταν σε φάρμα γουνοφόρων ζώων, απελευθερώθηκαν σκόπιμα από ακτιβιστές – υποστηρικτές των δικαιωμάτων των ζώων, στις περιοχές της Καστοριάς και της Κοζάνης το 2010. Παρόλο που περισσότερα από τα μισά είτε αιχμαλωτίστηκαν είτε βρέθηκαν νεκρά σε μικρό χρονικό διάστημα, ένας σημαντικός αριθμός ατόμων εγκαταστάθηκε επιτυχώς και εξαπλώθηκε προς διαφορετικές κατευθύνσεις ακολουθώντας την κοιλάδα του ποταμού Αλιάκμονα και τους παραποτάμους του, με καταγραφές που επιβεβαιώνουν την επέκτασή τους στις περιοχές της Φλώρινας, των Γρεβενών και της Πέλλας. Αυτός ο πληθυσμός των άγριων θηλαστικών αποτελεί μεγάλη απειλή για τη βιοποικιλότητα, ειδικά των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου NATURA 2000 GR1320003. Λίμνη Ορέστιας – Καστοριά και GR1340001. Εθνικός Δρυμός Πρεσπών – Φλώρινα.

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο