Εταίροι

Συντονιστής:

ΠανεπιστημιοΤμημαΘεσηΣυνδεσμος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Συντονιστής

www
Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης
www
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
www

Λοιποί εταίροι:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟURL
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
www
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
www
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
www
Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας
www
Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης
www
ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. -"ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ"
www

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο