Επιστημονική ομάδα

Δρ Δημήτριος Μπακαλούδης - Επιστημονικός Συντονιστής

  • Καθηγητής
  • Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Δρ Ιωάννης
Γίτας

  • Καθηγητής
  • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Δρ Νικόλαος Νάνος

  • Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Δρ Χρήστος Βλάχος

 

  • Ομότιμος Καθηγητής
  • Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Δρ Νικόλαος Παναγιώτου

  • Αναπληρωτής καθηγητής
  • Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο