Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, ΤΘ 241, Πανεπιστημιούπολη 541 24, Θεσσαλονίκη
  • Τηλ.: ++30 2310 992684 Φαξ: ++30 2310 992682
  • lifeatias2018@gmail.com debakaloudis@for.auth.gr

Φόρμα
επικοινωνίας

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο