Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος από το Πράσινο Ταμείο

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την με Αρ. Απόφαση 242.2/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του συγχρηματοδοτεί την υλοποίηση του έργου LIFE ATIAS (LIFE18/NAT/GR/000430), παρέχοντας – για το έτος 2022 – συνολικό ποσό 20.000€, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που αποτελεί επικεφαλής εταίρο του προγράμματος.

Το έργο LIFE ATIAS ξεκίνησε να υλοποιείται τον Σεπτέμβρη του 2019, με συνολικό προϋπολογισμό 1.990.020€. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EASME συγχρηματοδοτεί το έργο σε ποσοστό 60% (1.184.410 €), ενώ οι Συνδικαιούχοι του έργου καλύπτουν με ιδίους πόρους το 40% του προϋπολογισμού (805.610 €).