Επίσκεψη της Monitor του Προγράμματος για την παρακολουθηση της Δράσης C1

Πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Monitor κα Κουτσολιούτσου προκειμένου, να παρακολουθήσει την υλοποίηση της Δράσης C1 στην περιοχή έρευνας της Καστοριάς στις 13-14 Απριλίου 2022.