2η Ημερίδα Ενημέρωσης του LIFE ATIAS στη Φλώρινα

Tην Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, διοργάνωσε με επιτυχία ενημερωτική ημερίδα στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, με θέμα «Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά» (LIFE ATIAS – LIFE18 NAT/GR/000430).

O Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος Μπακαλούδης, μετά από έναν σύντομο χαιρετισμό, προχώρησε στην παρουσίαση του εν λόγω προγράμματος. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των υπόλοιπων εταίρων του προγράμματος, ανέπτυξαν τις διαλέξεις τους. Τα ζητήματα που εξετάστηκαν, αφορούσαν  τις επιπτώσεις της εισβολής των χωροκατακτητικών – ξενικών ειδών σε ένα οικοσύστημα, αλλά και την εφαρμογή ενός σχεδίου διαχείρισης της εισβολής του αμερικανικού μινκ στη Βόρεια Ελλάδα. Τέλος, δόθηκε έμφαση στη σημασία της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

 Ακολούθησε μια συζήτηση με το κοινό, όπου δόθηκε η ευκαιρία στους πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις και τις παρατηρήσεις τους επί του θέματος.