Φόρμα Καταγραφής Ειδών LIFE ATIAS

Η παρούσα Φόρμα καταγραφής δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου LIFE ATIAS (LIFE18/NAT/GR/000430).

Σκοπός της είναι να επιτρέψει στο ευρύ κοινό (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) να λάβουν και να μοιραστούν πληροφορίες για τα εισβλητικά ξενικά είδη μινκ (Neovison vison) και μυοκάστορα (Myocastor coypus) αλλά και για τη βίδρα (Lutra lutra)  που αποτελεί προστατευόμενο είδος στην περιοχή μελέτης. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι της εφαρμογής είναι:


  • να επιτρέψει στους πολίτες να καταγράψουν τη δραστηριότητα των ειδών χρησιμοποιώντας είτε το οργανωμένο site αξιοποιώντας τον χάρτη και τις κατηγορίες ερωτήσεων και φωτογραφικής αποτύπωσης που διαθέτει, είτε τα κινητά τους τηλέφωνα, αξιοποιώντας το σύστημα GPS και την κάμερα που διαθέτουν.

  • να παρέχει πληροφορίες που σχετικά με τα εισβλητικά ξενικά είδη μινκ και μυοκάστορα (φωτογραφίες, σύντομη περιγραφή, πρόσθετες χρήσιμες πληροφορίες) με σκοπό την εύκολή αναγνώριση τους

  • να εντάξει ενεργά τους πολίτες στη διαχείριση των εισβλητικών ξενικών ειδών μέσω της συμβολής τους στην καταγραφή της εξάπλωσης τους.

Για να αναφέρετε την παρουσία μινκ, μυοκάστορα ή βίδρας παρακαλώ πατήστε εδω:

Συνδεθείτε

Το έργο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE (LIFE18NAT/GR/000430)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο