Επιστήμη των Πολιτών

Επιστήμη των Πολιτών

Η επιστήμη των πολιτών είναι η διαδικασία συμμετοχής και συνεργασίας του κοινού στην επιστημονική έρευνα για την αύξηση της επιστημονικής γνώσης. Η πρόληψη της εισαγωγής και της εγκατάστασης των Εισβλητικών Ξενικών Ειδών είναι ο πιο αποτελεσματικός και φθηνότερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποτραπεί η απώλεια της βιοποικιλότητας. Η προώθηση της Επιστήμης των πολιτών έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των ενδιαφερόμενων φορέων σε θέματα διαχείρισης των ΕΞΕ. Παράλληλα, οι πολίτες μέσα από την καταγραφή της παρουσίας ΕΞΕ στην εφαρμογή EWS, που αναπτύχθηκε από την Homeotech, συμβάλουν στην συλλογή δεδομένων και γενικότερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δράσεις παρακολούθησης και ελέγχου του πληθυσμού.