Διήμερo τεχνικό «εργαστήριο» (workshop) στην πόλη της Καστοριάς με θέμα τα εισβλητικά είδη

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία διήμερo τεχνικό «εργαστήριο» (workshop) στην πόλη της Καστοριάς σχετικά με τα εισβλητικά είδη στο πλαίσιο του έργου Life ATIAS. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης (ΚΟΜΑΘ), σε συνεργασία με την ομάδα του Eurosite, του οποίου αποτελεί μέλος, διοργάνωσε στις 12 – 14 Σεπτεμβρίου 2023 διήμερη τεχνική συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες στο θέμα των εισβλητικών ειδών τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Το Eurosite αποτελεί το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό δίκτυο φορέων που αναλαμβάνουν τον ρόλο τόσο των δημόσιων αρχών όσο και των ιδιωτικών ή άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων, επικεντρωμένο στην προώθηση πρακτικών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Ιδρύθηκε το 1989 και συγκαταλέγει στα μέλη του 56 οργανισμούς από 21 ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα από το Eurosite, γίνεται προώθηση θετικών παραδειγμάτων προστασίας της φύσης, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η συνεργασία μεταξύ των μελών για την ανταλλαγή ιδεών και πόρων.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του προγράμματος Life ATIAS αλλά και για εργαλεία και μεθόδους διαχείρισης των εισβλητικών ειδών γενικότερα. Συμμετείχαν και μίλησαν στελέχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ., του Πανεπιστημίου Οξφόρδης, καθώς επίσης και άλλων φορέων όπως: CERTED, EUROSITE, FACE – the European Federation for Hunting and Conservation, European Commission (DG Joint Research Center και DG Environment).

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, συγκροτήθηκαν δύο ομάδες εργασίας στις οποίες συζητήθηκαν θέματα: 1. Βιοποικιλότητας και διαχείρισης εισβλητικών ειδών και το 2. Νομικό πλαίσιο και δραστηριοποίηση ενδιαφερόμενων φορέων, αντίστοιχα. Την τελευταία ημέρα ακολούθησε περίπατος στις πλωτές εξέδρες που τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία της λίμνης της Καστοριάς στο πλαίσιο του LIFE ATIAS, με σκοπό την ιχνηλάτηση και σύλληψη των αμερικανικών μινκ.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας: LIFE ATIAS Program.

Στην παρακάτω φωτογραφία, μπορείτε να δείτε τον κ. Κυριάκο Σκορδά, Γενικό Διευθυντή της Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης, MSc Δασολόγο – Περιβαλλοντολόγο, να στέκεται δίπλα σε μια τέτοια πλωτή πλατφόρμα που αναφέρθηκε παραπάνω.