Σύλληψη αμερικανικού μινκ στη Λίμνη Παμβώτιδα

Τον προηγούμενο μήνα αναφέρθηκε η παρουσία αμερικανικού μινκ στη Λίμνη Παμβώτιδας από τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Ηπείρου. Σε συνέχεια επικοινωνίας με τον Διευθυντή του εργαστηρίου Άγριας Πανίδας του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, κο Δημήτρη Μπακαλούδη, και την επιβεβαίωση ότι πρόκειται όντως για αμερικανικό μινκ μέσω φωτογραφικής τεκμηρίωσης χορηγήθηκαν στη ΜΔ παγίδες για τη σύλληψή του.

Οι παγίδες ζωντανής σύλληψης ήταν αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης C1 του προγράμματος LIFE ATIAS.  Μετά από περίπου 20 ημέρες και εναλλαγή πέντε παγίδων περιμετρικά του σημείου παρατήρησης το αμερικανικό μινκ παγιδεύτηκε και μεταφέρθηκε εκτός της προστατευόμενης περιοχής από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης.

Το περιστατικό θεωρείται μεμονωμένο καθώς δεν υπάρχουν άλλες μαρτυρίες για την παρουσία του είδους στην περιοχή της Λίμνης Παμβώτιδας, παραμένουμε όμως σε επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς σε περίπτωση που προκύψει κάποια νεότερη καταγραφή.

Στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE ATIAS έχει αναπτυχθεί Φόρμα Καταγραφής Ειδών ενδιαφέροντος στην οποία μπορείτε να μοιραστείτε πληροφορίες για τα εισβλητικά ξενικά είδη αμερικανικό μινκ (Neovison vison) και μυοκάστορα (Myocastor coypus) αλλά και για τη βίδρα (Lutra lutra)  που αποτελεί προστατευόμενο είδος στην περιοχή μελέτης.

Η φόρμα καταγραφής δημιουργήθηκε από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για να αναφέρετε την παρουσία μινκ, μυοκάστορα ή βίδρας κάντε κλικ στοn ακόλουθο σύνδεσμο: Φόρμα καταγραφής ειδών LIFE ATIAS