Τεχνική Συνάντηση του έργου LIFE ATIAS

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8/12/2019 τεχνική συνάντηση στο Νεστόριο Καστοριάς, στα πλαίσια του  Ευρωπαϊκού Προγράμματος«Αντιμετώπιση της απειλής των εισβλητικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της ανάπτυξης συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και πληροφοριών για θηλαστικά» (LIFE ATIAS -LIFE18 NAT/GR/000430). Σκοπό του έργου LIFE ATIAS,αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος άμεσης προειδοποίησης και επέμβασης, για την αποτροπή της εξάπλωσης των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στη Βόρεια Ελλάδα

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον Συντονιστή του έργου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Δημήτριο Μπακαλούδη, ενώ συμμετείχε πλήθος άρτια καταρτισμένων επιστημόνων της Ελλάδος, αλλά και του εξωτερικού. Μεταξύ άλλων, στη συνάντηση έλαβαν μέρος ως προσκεκλημένοι ομιλητές  οι ειδικοί επιστήμονες στο θέμα των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών, Dr Lauren Harrington  (Oxford University, UK ), Dr Inigo Zuberogoitia (Icarus, Spain) και Dr Sugoto Roy (International Union for Conservation of Nature – IUCN), καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος. Η τεχνική συνάντηση συνοδεύτηκε από διήμερη επίσκεψη των ειδικών επιστημόνων και των Καθηγητών του Εργαστηρίου Άγριας Πανίδας & Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Α.Π.Θ. σε δύο επιλεγμένες Προστατευόμενες Περιοχές  όπου θα εφαρμοστεί το Πρόγραμμα.

 Όλη η τεχνογνωσία και η εμπειρία που προέκυψε από τις άκρως ενδιαφέρουσες εισηγήσεις των ερευνητών και από τον γόνιμο διάλογο που ακολούθησε με το κοινό, θα διαχυθούν στην επιστημονική κοινότητα, στις αρμόδιες τοπικές Αρχές, στους ενδιαφερόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία, ώστε να λειτουργήσουν ως βάση για τον έγκαιρο εντοπισμό, την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την εξάπλωση των χωροκατακτητικών ξενικών ειδών στο σύνολο της χώρας.